• บริษัท ศิวะ เทคโนโลยี จำกัด SIVA TECHNOLOGY CO.,LTD.
  • บริษัท ไฮเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด HI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
  • ที่อยู่ 55/5 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • E-mail : salesiva@hotmail.com
  • คุณพิรัชต์ (Mr. Phirat) : 081-493-5333
  • คุณวรรณ (Mrs. Wan) : 089-680-7333
  • คุณมิ้นต์ (Ms. Mint) : 094-515-5333
  • โรงงาน(Factory) : 034-900-933-4
  • โทรสาร (Fax) : 034-325-533